naar inhoudsopgaveErfelijkheidsleer

vorige <span class=i>I</span> I 9 - meer genetische termen volgende <span class=i>I</span>


In I 3 - Genetische termen hebben we al een paar termen besproken; nu gaan we de lijst uitbreiden.

Dominant Overheersend Zwart is dominant over blauw.
Recessief Terugtredend Blauw is recessief ten opzichte van zwart.
Codominant Even overheersend of even recessief. Met verf: blauw en geel zijn -voor een niet-kleurenblinde!- codominant, en maken samen groen.
Gen een eigenschap, die als eenheid overerft. Het gen dat het verschil tussen zwart en blauw bepaalt. Dit gen wordt 'verdund' (engels: dilute) genoemd. De dominante vorm wordt aangegeven met een hoofdletter (dus zwart is 'D?'), en de recessieve vorm wordt aangegeven met een kleine letter (dus blauw is 'dd').
In deze cursus zullen we een gen altijd met dit lettertype aangeven!
Allel Een bepaalde vorm, variŽteit van een gen 'D' is een allel van het verdunningsgen, en 'd' is een ander allel van dit gen. Op het moment weten we niet of er nog meer allelen van dit gen zijn. Als die ontdekt worden, wordt er een tekentje toegevoegd aan het recessieve symbool - de kleine letter dus! De hoofdletter, het symbool voor de dominante vorm, blijft altijd zoals het is.
In deze cursus zullen we allelen altijd met dit lettertype aangeven!
Homozygoot Dit wordt per gen van iemand gezegd, en een 'zygoot' is (weer) een ander woord voor bevruchte ei-cel / foetus / embryo. Een homozygoot heeft 2 gelijke allelen van het desbetreffende gen. is homozygoot.
is homozygoot.
is ook homozygoot.
'DD' is homozygoot, en tenslotte,
'dd' is ook homozygoot.
Heterozygoot Dit wordt per gen van iemand gezegd. Een heterozygoot heeft 2 verschillende allelen van het desbetreffende gen. is heterozygoot.
is heterozygoot.
is ook heterozygoot.
'Dd' is ook heterozygoot.
Fenotype De eigenschap zoals we die zien, of opmerken. is een fenotype.
is een fenotype.
is een fenotype.
is een fenotype.
'Blauw' is een fenotype.
'Zwart' is een fenotype.
Genotype De 2 allelen van het gen dat het fenotype van die eigenschap bepalen. (Homozygote) genotype geeft fenotype.
(Homozygote) genotype geeft fenotype.
(Heterozygote) genotype geeft fenotype.
(?) genotype geeft fenotype.
(Homozygote) genotype 'DD' geeft zwart fenotype.
(Heterozygote) genotype 'Dd' geeft zwart fenotype.
(?) genotype 'D?' geeft zwart fenotype.
(Homozygote) genotype 'dd' geeft blauw fenotype.

In deze cursus zullen we een genotype altijd met dit lettertype aangeven!

Nu zijn we klaar voor I 10 - De speeltuin.