naar inhoudsopgaveErfelijkheidsleer

vorige K K 6 - ... cinnamon volgende KNou, we hebben gezien dat er blijkbaar 3 genen voor kleur verantwoordelijk zijn: Orange voor de grondstof, Black om er een bruikbare substantie van te maken, en Dilute om het in de haren te krijgen. Voor Orange hebben we de twee allelen O en o gezien, voor Black hebben we twee allelen B en b gezien, en ook voor Dilute hebben we twee allelen D en d gezien. Hoe komen we dan aan cinnamon?

Wel, hebben we ooit gezegd dat er van ieder gen 2 allelen zijn? Niet minder? Niet meer? Als er maar 1 allel is van een gen, is er nooit variatie in dat kenmerk. Maar als er meer dan 2 allelen zijn, dan is er meer variatie! En dat is het geval met het gen Black. Van dit gen kennen we 3 allelen: B, b, en bl. En bl is verantwoordelijk voor cinnamon.

Hoe werkt dit nu? Een dier heeft 2 allelen, maar als er 3 mogelijkheden zijn ...
We gaan er even vanuit dat, in het volgende lijstje, de kat ook o en D heeft.
Een kat kan hebben: B en B: Dit is een zwarte kat.
Een kat kan hebben: B en b: Dit is een zwarte kat, want B is dominant over b.
Een kat kan hebben: B en bl: Dit is een zwarte kat, want B is ook dominant over bl.
Een kat kan hebben: b en b: Dit is een chocolade-kleurige kat.
Een kat kan hebben: b en bl: Dit is een chocolade-kleurige kat, want ook b is dominant over bl.
Een kat kan hebben: bl en bl: Dit is een cinnamon-kleurige kat.

In de plaatjes van Black heb ik steeds twee pakken met een vraagteken - het hele plaatje staat eigenlijk voor het gen Black, terwijl elk pak-met-vraagteken een allel voorstelt. Een allel is natuurlijk een vorm, een variatie, van het hele gen, maar we zien waarschijnlijk niet het hele gen, alleen maar een klein deel: dat deel dat verantwoordelijk is voor de variatie in kleur. Het blik-met-vraagteken in de plaatjes van Black heb je wel herkend als de grondstof zoals die door het allel o van het gen Orange wordt afgeleverd.

Laten we aan de hand van plaatjes eens kijken wat er gebeurt:

Het gen Orange, en wel het allel o, maakt een zwarte grondstof.
De grondstof wordt in de keuken -het domein van het gen Black, en wel het allel bl- omgevormd tot een bruikbare cinnamon substantie. Het LIJKT - en ik kan niet genoeg benadrukken: LIJKT!!!! - we weten niet wat er precies aan de hand is! - alsof dit allel wat rood-bruin toevoegt aan de zwarte grondstof, zodat de cinnamon kleur ontstaat.
De substantie wordt via het gen Dilute, en wel de vorm, het allel D, over de haar verspreid. Dat leidt tot het (links aangegeven) cinnamon fenotype van - een cinnamon haar, en (eventueel) een cinnamon kat!
Het gen Orange, en wel het allel O, maakt een rode grondstof.
De grondstof wordt in de keuken -het domein van het gen Black, en wel het allel bl- omgevormd tot een bruikbare rode substantie. In het geval van zwarte grondstof LIJKT het alsof rood-bruin wordt toegevoegd en daardoor een cinnamon substantie ontstaat uit de zwarte grondstof, maar deze verandering in de allelen leidt tot GEEN ZICHTBAAR verschil als we uitgaan van een rode grondstof!
De substantie wordt via het gen Dilute, en wel de vorm, het allel D, over de haar verspreid. Dat leidt tot het (links aangegeven) rode fenotype van - een rode haar, en (eventueel) een rode kat!

De vraagtekens? Dezelfde als van de vorige K, en van de volgende K, want deze vraagtekens zullen voorlopig niet verdwijnen!

Nu wordt het tijd om de verdunde kleuren eens wat nader te bekijken.