naar inhoudsopgaveErfelijkheidsleer

vorige <span class=i>I</span> I 6 - ... en ontmengen volgende <span class=i>I</span>


Wat nou, als een van de ouders, of zelfs beide ouders!, met 'groen' verven?

Gesteld dat je een Moe hebt die met groen verft, en een Pa die met blauw verft. Als die een kind krijgen dat wil gaan verven, zal Moe dat kind een potje verf willen geven, maar: ze heeft geen potje met groene verf: ze heeft 1 potje gele verf, en 1 potje blauwe verf, waaruit ze zelf steeds de groene verf heeft gemaakt. Maar haar kind kan ze dus niet groen geven, maar wel een potje met OF blauwe , OF gele verf. Pa zal het kind een potje met blauwe verf geven. Nou, als Moe het kind ook blauwe verf heeft gegeven, zal het kind , net als Pa, met blauw verven, maar als Moe het kind gele verf heeft gegeven, dan zal het kind , net als Moe, met groen verven.
Pa, verft met blauw
Moe, verft met groen
Combinatie (kind?) 1 Combinatie (kind?) 2
Combinatie (kind?) 3 Combinatie (kind?) 4


Zie je? Hun kinderen kunnen ofwel met blauw, ofwel met groen verven!
Gesteld dat je een Moe hebt die met geel verft, en een Pa die met groen verft. Als die een kind krijgen dat wil gaan verven, zal Moe dat kind een potje gele verf geven. Pa zou het kind wellicht een potje groene verf willen geven, maar dat heeft hij niet: hij heeft 1 potje gele verf, en 1 potje blauwe verf, waaruit hij zelf steeds de groene verf heeft gemaakt. Maar zijn kind kan hij dus niet groen geven, maar wel een potje met OF blauwe , OF gele verf. Nou, als Pa het kind ook gele verf heeft gegeven, zal het kind , net als Moe , met geel verven, maar als Pa het kind blauwe verf heeft gegeven, dan zal het kind , net als Pa, met groen verven.
Pa, verft met groen
Moe, verft met geel
Combinatie (kind?) 1 Combinatie (kind?) 2
Combinatie (kind?) 3 Combinatie (kind?) 4


Zie je? Hun kinderen kunnen ofwel met geel, ofwel met groen verven!

Even diep ademhalen! Het volgende voorbeeld is echt niet moeilijk - maar het lijkt wellicht verwarrend! Laat je daardoor niet uit het veld slaan. Als je al zover gekomen bent, heb je het eigenlijk al wel door, en dan zou het toch jammer zijn als je je door verwarring van de wijs laat brengen. Waarschijnlijk is het gemakkelijker om het in je eigen fiches te zien, dan om er op een scherm naar te kijken!

Gesteld dat je een Moe hebt die met groen verft, en een Pa die met groen verft. Als die een kind krijgen dat wil gaan verven, zal Moe dat kind een potje verf willen geven, maar: ze heeft geen potje met groene verf: ze heeft 1 potje gele verf, en 1 potje blauwe verf, waaruit ze zelf steeds de groene verf heeft gemaakt. Maar haar kind kan ze dus niet groen geven, maar wel een potje met OF blauwe , OF gele verf. Pa zou het kind wellicht een potje groene verf willen geven, maar dat heeft hij niet: hij heeft 1 potje gele verf, en 1 potje blauwe verf, waaruit hij zelf steeds de groene verf heeft gemaakt. Maar zijn kind kan hij dus niet groen geven, maar wel een potje met OF blauwe , OF gele verf. Het kind ZOU dus, van zowel Pa als Moe , een potje blauwe verf kunnen krijgen, en dan gaat het kind met blauw verven: iets wat NOCH Moe , NOCH Pa doet! Maar, het kind zou ook wel van Pa EN van Moe een potje gele verf kunnen krijgen, en dan wordt er met geel geverfd, ook iets wat zowel Pa als Moe NIET doen! En tenslotte kan het kind van Pa geel en van Moe blauw , of van Pa blauw , en van Moe geel krijgen: dan wordt er weer, net zoals Pa en Moe dat doen, met groen geverfd!

Pa, verft met groen
Moe, verft met groen
Combinatie (kind?) 1 Combinatie (kind?) 2
Combinatie (kind?) 3 Combinatie (kind?) 4


Zie je? Hun kinderen kunnen ofwel met geel, ofwel met groen, ofwel met blauw verven!!!!

En zie je, er kunnen combinaties / kinderen komen, waarin het groen van Pa en het groen van Moe weer ONTmengd zijn naar de kleuren die puur in de potjes zitten: blauw, of geel.

Moe en bijna kleurenblind van dit geel-groen-blauw? Kan het me voorstellen, wat heeft dat nou ergens mee te maken. Nou ja, het is eigenlijk wat er gebeurt. Als we kijken naar erfelijke eigenschappen zoals 'het verven met een kleur', dan geven Pa en Moe hun kind natuurlijk niet een potje verf, maar wel een recept om een kleur verf te maken. En in de cellen van het kind worden beide recepten gevolgd, en gemengd! Maar wat zien we daar nu van? Dan zijn wij als mensen eigenlijk nog steeds half blind voor wat zich allemaal afspeelt in het kitten / kind. Daarom wil ik je toch vragen even door te bijten: gaan we kijken wat een half-blinde, of beter: een kleurenblinde hier zou zien! Dat doen we in I 7 - Mengen en ontmengen voor kleurenblinden.